De expertises van IMA Adviseurs

IMA Adviseurs biedt ervaring, heldere inzichten en een hands-on mentaliteit op de volgende functies en expertises:

Economisch beleid

De lijnen uitzetten om het economische klimaat in de gemeente, regio of provincie te versterken. Altijd gebaseerd op actuele analyses en de realiteit van de economische gemeenschap. Dat verzorgt IMA Adviseurs in heldere taal met logische, maar vaak verrassende beleidskeuzes. Geen standaard verhaal, maar helder en specifiek gericht op de lokale of regionale economie. Met een actuele kennis van detailhandel, horeca, industrie en dienstensector.

Citymanagement en centrumontwikkeling

Een ruime ervaring in citymanagement en centrumontwikkeling helpt lokale centra, winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren en gemeenten om de juiste koers uit te zetten. Met kennis van detailhandel, horeca en vastgoed, maar ook van cultuur en evenementen. Zonder beloftes van gouden bergen, maar met doordachte plannen van aanpak zorgt IMA Adviseurs voor ambitieuze en integrale richting. Ook als het gaat om transformatie en werken aan een compacter centrum.

Bedrijventerreinen en grondverkoop

Het bedrijfsleven optimaal faciliteren met het juiste kavelaanbod en een scherp oog voor de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen. Met kennis van terreinontwikkeling en (provinciale en regionale) prognoses. IMA Adviseurs zorgt voor gemeentelijke grondexploitatie vanuit een duidelijke visie op het ondernemersklimaat, ook in de relatie met de regio en provincie. Met ervaring in regionale afstemming en het zoeken naar kansen voor intensivering.

Bedrijvencontact

Namens de overheid in gesprek gaan met ondernemers, zoeken naar oplossingen voor het lokale bedrijfsleven en bestuurders adviseren op basis van actuele kennis van de economie. De bedrijvencontactfunctionaris van IMA Adviseurs ontzorgt de lokale overheid en stimuleert de lokale economie. In zowel de taal van de ondernemer als van de overheid. En met gedegen kennis van ruimtelijke ordening en de actuele ontwikkelingen in diverse sectoren.

Regionale samenwerking

Een (regionale) samenwerking moet ingericht zijn om de deelnemers samen verder te helpen. Heldere doelstellingen die door alle partners gedragen worden vanuit een realistisch beeld op ieders verantwoordelijkheden. IMA Adviseurs brengt de broodnodige ervaring naar de samenwerking om er een succes van te maken, gericht op gebiedsontwikkeling en economische ontwikkeling.

IMA Adviseurs    www.ima-adviseurs.nl    © / disclaimer    algemene voorwaarden.pdf