Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Organisatie: Stuurgroep en contact

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie

Stichting Stuurgroep Centrum

In de Stichting Stuurgroep Centrum, opgericht in 2016, zijn de ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele sector uit het Citycentrum verenigd. De gemeente Veldhoven en de bewoners treden op als adviseurs.

Gezamenlijk geven de leden van de stuurgroep leiding aan het Citycentrum Ontwikkelingsprogramma (COPr). Elk van de leden is als trekker verantwoordelijk voor de voortgang in een of meerdere thema's. En elk van de leden is verantwoordelijk voor het betrekken van de eigen achterban en relevante partners bij het COPr.

Contact

Paul Kersten is als programmamanager de contactpersoon van de Stichting Stuurgroep Centrum.
Hij is bovendien de "linking pin" naar de werk- en projectgroepen die actief zijn binnen het COPr.
Paul is bereikbaar via paul@citycentrum.nl of via 06-53926203.

Werkgroepen en projectgroepen

Voor het maken van stappen in de implementatie van het COPr worden telkens alle relevante partijen samengebracht in werk- of projectgroepen. Werkgroepen komen structureel en regelmatig bij elkaar om voortdurend aan verbeteringen te werken. Projectgroepen komen óf eenmalig bijeen óf tot een specifiek doel bereikt is. Zo blijft de werkgroep Promotie voortdurend bezig om nieuwe promotionele acties te ontwikkelen, terwijl de projectgroep Noordentree stopt nadat de nieuwe Noordentree is gerealiseerd.

Status werkgroepen en projectgroepen
   = actief     = in voorbereiding     = (nog) niet gestart     = afgerond

Thema 1. Promotie  Werkgroep promotie   vz: Jean-Paul van den Tillaar
 Projectgroep imago keuze   
 Projectgroep vervolgstappen   
Thema 2. Aanbod  Werkgroep leegstand   
 Projectgroep branchering   vz: René Witte
 Projectgroep ruilverkaveling   
Thema 3. Evenementen  Werkgroep activiteiten   vz: Patrick Straver
 Werkgroep evenementen   vz: Jeroen Verhagen
 Projectgroep samenwerking marktcommissie   
Thema 4. Ruimtelijke uitstraling  Werkgroep ruimtelijke kwaliteit
 Projectgroep verlichtingsplan   vz: Githa Buytels
 Projectgroep Noordentree   vz: Githa Buytels
 Projectgroep Meiveld / weekmarkt   vz: Jos Brinkman / Jeroen Sanders
 Projectgroep Zuidentree   vz: Githa Buytels
Thema 5. Bereikbaar  Werkgroep parkeren   vz: Peter van den Acker
 Projectgroep logische routes   
 Projectgroep wegwijzers   
Thema 6. Leefbaar en veilig  Werkgroep veiligheid & beheer   vz: vacant
 Projectgroep woonrelatie   
Basisthema Organisatie  Stuurgroep   vz: Jack Gooyaers
 Projectgroep breed netwerk   

  

© Stichting Stuurgroep Centrum