Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Basisthema Organisatie

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie
Doel en stappenplan    Details stappenplan    Relevante COPr punten

Een optimale samenwerking voor centrumontwikkeling

Het Citycentrum wordt gevormd door een grote verscheidenheid aan partijen. Alleen wanneer deze partijen samenwerken kan het Citycentrum zich optimaal ontwikkelen en kan het Centrum Ontwikkelings Programma (COPr) gerealiseerd worden. Daarom zorgen we voor een formele organisatie (Stichting Stuurgroep Centrum), ondersteuning door een programmamanager en voor de (verdere) ontwikkeling van netwerken van alle stakeholders om in de verschillende thema's met elkaar tot resultaat te komen.

De individuele verantwoordelijkheden zijn helder en worden nageleefd. De onderlinge contacten en informatievoorziening worden gestroomlijnd en kosten worden gedeeld door de belangrijkste stakeholders.

Jack Gooyaers (Art4u Muziekschool, voorzitter Stuurgroep)
Bestuurlijk trekker basisthema Organisatie

Ons gezamenlijke stappenplan

De volgende stappen nemen we samen voor een optimale samenwerking voor centrumontwikkeling:

 =  uitvoerend verantwoordelijk
 =  optioneel deelnemend

Stap
Planning Organisatie/themalink

1. COPr organisatie formaliseren in uitvoering door Stuurgroep
2. Werkwijze COPr breed uitzetten in uitvoering door Stuurgroep
3. Opzetten breed netwerk Citycentrum na stap 1+2 projectgroep Stuurgroep
4. Cultureel/maatschap. voorzieningen inbedden in uitvoering volgen door Stuurgroep


© Stichting Stuurgroep Centrum