Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Thema 6. Leefbaar en veilig

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie
Doel en stappenplan    Details stappenplan    Relevante COPr punten

Wonen, werken en verblijven maken we samen prettig en veilig

Het Citycentrum is al een aantrekkelijk woongebied en dat kan uitgebreid worden. Er wordt rekening gehouden met de woonfunctie, terwijl bewoners beseffen in of bij een centrumgebied te wonen. Het Citycentrum is een veilige en prettige plek voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers en ondernemers en hun personeel. We identificeren onveilige plekken en overlastsituaties en pakken die aan. Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt uiteraard doorgezet.

De bewoners en verhuurders worden betrokken bij de inrichting en vooral het beheer van de gezamenlijke ruimte, o.a. via het verlichtingsplan (thema Ruimtelijke Uitstraling). Er is daarbij ook aandacht voor het overgangsgebied tussen wonen en winkelen. De leefbaarheid van het woongebied heeft ook een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van het Citycentrum als horeca- en winkelgebied.

Ad van den Oever (gemeente Veldhoven)
Bestuurlijk trekker thema Leefbaar en Veilig

Ons gezamenlijke stappenplan

De volgende stappen nemen we samen om wonen, werken en verblijven prettig en veilig te maken:

 =  uitvoerend verantwoordelijk
 =  optioneel deelnemend

Stap
Planning Organisatie/themalink

1. Veiligheid in uitvoering wg Veiligheid & Beheer
2. Integraal onderhoud in uitvoering wg Veiligheid & Beheer
3. Relatie wonen met centrumfunctie in uitvoering nieuwe projectgroep Ruimtelijke Uitstraling


© Stichting Stuurgroep Centrum