Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Thema 5. Bereikbaar

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie
Doel en stappenplan    Details stappenplan    Relevante COPr punten

Samen naar comfortabele toegankelijkheid

De bereikbaarheid en het parkeren worden (en zijn al) pluspunten van het Citycentrum in vergelijking met soortgelijke, concurrerende winkelcentra. Een bezoek aan het Citycentrum wordt voor consumenten eenvoudig gemaakt. Bezoekers vinden gemakkelijk hun bestemming (zowel náár het Citycentrum als ìn het Citycentrum). Er is voldoende parkeergelegenheid tegen een correcte prijs en ondernemers kunnen daar een bijdrage aan leveren.

De toegankelijkheid en voorzieningen voor auto, openbaar vervoer, fiets of te voet zijn optimaal, ook voor elektrisch vervoer. De toegankelijkheid en voorzieningen voor minder validen worden verder verbeterd. Bereikbaarheid en parkeren wordt door alle partijen gezamenlijk opgepakt: niet alleen de gemeente, maar ook vastgoedeigenaren en ondernemers dragen bij aan de verbeteringen.

Ad van den Oever (gemeente Veldhoven)
Bestuurlijk trekker thema Bereikbaarheid

Ons gezamenlijke stappenplan

De volgende stappen nemen we samen naar een comfortabele toegankelijkheid:

 =  uitvoerend verantwoordelijk
 =  optioneel deelnemend

Stap
Planning Organisatie/themalink

1. Parkeren verbeteren in uitvoering werkgroep Parkeren Promotie
2. Logische routes door centrum in uitvoering nieuwe projectgroep
3. Wegwijzers Citycentrum medio 2017 nieuwe projectgroep Promotie (Signing)
4. Toegankelijkheid in uitvoering wg Veilig & Beheer Bereikbaar


© Stichting Stuurgroep Centrum