Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Thema 4. Ruimtelijke uitstraling

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie
Doel en stappenplan    Details stappenplan    Relevante COPr punten

Mensen binden door een prettige omgeving

We werken samen aan de totale ruimtelijke uitstraling van het Citycentrum. Het is niet alleen schoon en heel, maar vooral uitnodigend. De noord- en zuidentree worden heringericht. De bestrating wordt aangepakt. De verlichting wordt vernieuwd. De wijze waarop de winkels en horeca gebruik maken van de gezamenlijke ruimte wordt afgestemd. En daarbij wordt de gehele uitstraling voortdurend bewaakt. Onnodige obstakels worden zoveel mogelijk uit het straatbeeld gehaald, lelijke plekken worden opgepakt. Mogelijkheden om prettig in de openbare ruimte te verblijven worden toegevoegd.

Alle stakeholders nemen en krijgen hierin hun verantwoordelijkheid en de herinrichtingsvoorstellen worden ook vanuit integraal beheer en veiligheid getoetst.

Ad van den Oever (gemeente Veldhoven)
Bestuurlijk trekker thema Ruimtelijke uitstraling

Ons gezamenlijke stappenplan

De volgende stappen nemen we samen om mensen te binden door een prettige omgeving:

 =  uitvoerend verantwoordelijk
 =  optioneel deelnemend

Stap
Planning Organisatie/themalink

1. Ruimtelijke kwaliteit Meiveld-Pleintjes start 2018 nieuwe werkgroep Veiligheid en toegankelijkheid
2. Verlichtingsplan in uitvoering projectgroep Luxlab
3. Noordentree afgerond projectgroep Noordentree
4. Meiveld / Weekmarkt in uitvoering nieuwe projectgroep Evenementen weekmarkt
5. Zuidentree uitvoering 2018 nieuwe projectgroep


© Stichting Stuurgroep Centrum