Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Thema 3. Evenementen

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie
Doel en stappenplan    Details stappenplan    Relevante COPr punten

Samen werken aan een bruisende, gezellige ontmoetingsplek

Het Citycentrum geeft met activiteiten voor haar doelgroepen extra redenen om consumenten te laten kiezen voor een bezoek. Er worden 'winkelondersteunende' activiteiten gehouden en er wordt ook ruimte geboden aan activiteiten die het Citycentrum als evenemententerrein gebruiken. De activiteiten die gepland worden sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan en worden ingepast in de promotie van het Citycentrum. Ondernemers onderkennen het belang van de activiteiten, houden er rekening mee en profiteren optimaal van de consumenten die op de activiteiten afkomen.

Er vindt nadrukkelijk afstemming plaats tussen ondernemers, cultuursector en evenementenorganisaties. De (vernieuwde) weekmarkt hoort daar ook bij. De wisselwerking tussen evenementen en promotie is sterk. Dit zorgt ook voor een bundeling in de activiteitenpromotie/agendapublicatie. Bezoekers van activiteiten zijn bovendien een interessante doelgroep om te stimuleren na het evenement terug te komen naar het Citycentrum.

Jean-Paul van den Tillaar (Ondernemersvereniging Citycentrum)
Bestuurlijk trekker thema Evenementen

Ons gezamenlijke stappenplan

De volgende stappen nemen we samen naar een bruisende, gezellige ontmoetingsplek:

 =  uitvoerend verantwoordelijk
 =  optioneel deelnemend

Stap
Planning Organisatie/themalink

1. Professionele winkelondersteun. acties in uitvoering Werkgroep Activiteiten
2. Randvoorwaarden grote evenementen in uitvoering Werkgroep Evenementen
3. Afstemming agenda's en promotie begin 2017 Werkgroep Activiteiten Promotie
4. Online agenda publicatie na stap 3 Werkgroep Activiteiten Promotie
5. Vernieuwde weekmarkt samenwerking voorjaar 2017 projectgroep/marktcie. Ruimtelijke Uitstraling Meiveld


© Stichting Stuurgroep Centrum