Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Thema 2. Aanbod

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie
Doel en stappenplan    Details stappenplan    Relevante COPr punten

Samen naar een aantrekkelijk totaalaanbod zonder leegstand

We werken in het Citycentrum samen aan een optimale mix van winkels, horeca en diensten. Gezamenlijk bepalen we eerst waaruit die mix moet bestaan. De nu nog resterende leegstand wordt vervolgens gevuld door het benaderen van formules die voor de juiste aanvulling zorgen op het huidige aanbod. De ondernemers dragen bij door in hun eigen netwerk te zoeken naar kandidaat ondernemers voor deze formules. En als er dan toch winkels leeg blijven staan, dan geven we die een positieve, tijdelijke invulling.

Voor kandidaat ondernemers die in de huidige beschikbare ruimte niet goed terecht kunnen, gaan we op zoek naar maatwerk. Zo kan er gezocht worden naar mogelijkheden om door verplaatsingen wel te komen tot de juiste ruimte. De vastgoedeigenaren nemen hierin hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Horeca aanbod heeft extra aandacht: zowel voor avondhoreca aan het Meiveld als daghoreca (terrasjes) tussen de winkels op Pleintjes.

René Witte (vereniging van vastgoedeigenaren)
Bestuurlijk trekker thema Aanbod

Ons gezamenlijke stappenplan

De volgende stappen nemen we samen naar een aantrekkelijk totaalaanbod zonder leegstand:

 =  uitvoerend verantwoordelijk
 =  optioneel deelnemend

Stap
Planning Organisatie/themalink

1. Leegstand in kaart brengen èn houden in uitvoering incidenteel
2. Leegstand maskeren of tijdelijk invullen in uitvoering door werkgroep Promotie
3. Gewenste branchering bepalen begin 2017 door projectgroep
4. Benaderen ketens na stap 3 door programmamanager
5. Benaderen kandidaat ondernemers o.b.v. stap 4 ondernemersvereniging
6. Match met locaties o.b.v. stap 4 door kandidaat
7. Evt. ruilverkaveling en verplaatsing o.b.v. stap 4 door projectgroep
8. Contracten sluiten o.b.v. stap 4 door kandidaat
9. Nieuwkomer verwelkomen na stap 8 ondernemersvereniging
10. Publiciteit genereren voor nieuwkomer na stap 9 ondernemersvereniging Promotie


© Stichting Stuurgroep Centrum