Citycentrum
ontwikkeling
in 7 thema's:

Citycentrum Ontwikkeling


Inleiding   Voortgang   Organisatie

Citycentrum Ontwikkeling Veldhoven

Promotie Aanbod
Evenementen Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar Leefbaar en veilig
Organisatie

Implementatie via 7 thema's

Het Citycentrum is dé ontmoetingsplek van Veldhoven. Het vervult de centrumfunctie met winkels, horeca, cultuuraanbod en diensten. De ondernemers, vastgoedeigenaren, cultuursector en gemeente Veldhoven werken samen om die functie voortdurend te verbeteren. En met succes: de leegstand is beperkt, individuele ondernemers investeren en het aanbod is recent uitgebreid met horecazaken, winkels en een servicebioscoop. Bovendien wordt de buitenruimte voortdurend verbeterd.

De leidraad voor de ontwikkelingen vormt het Citycentrum Ontwikkelingsprogramma (COPr). Dit wordt sinds 2016 via 7 thema's geïmplementeerd in een samenwerking van de vastgoedeigenaren, ondernemers, cultuursector en gemeente Veldhoven. Zo is anno 2018 een groot deel van het oorspronkelijke COPr is gerealiseerd. Maar er zijn ook nieuwe actiepunten helder geworden. In 2018 zijn daarom voor alle thema's nieuwe stappenplannen ontwikkeld om de komende jaren onze gezamenlijke aanpak gericht te blijven inzetten.

De thema's worden op deze site elk beschreven aan de hand van het doel, het actuele stappenplan, toelichting op de stappen en de relevante actiepunten uit het COPr. En uiteraard melden we met trots wat er al bereikt is. We hebben voor ieder thema een bestuurlijk trekker benoemd, die verantwoordelijk is voor de voortgang en het betrekken van de juiste partners. Samen zorgen we zo voor een sterk en aantrekkelijk Citycentrum Veldhoven.

De zeven thema's treft u onderstaand en links aan. Voor informatie over een thema klikt u op het pictogram en daarna kiest u bovenaan de pagina op de tekstlink voor de specifieke informatie.

Promotie
Promotie
Aanbod
Aanbod
Evenementen
Evenementen
Ruimtelijke uitstraling
Ruimtelijke
uitstraling
Bereikbaar
Bereikbaar
Leefbaar en veilig
Leefbaar
en veilig
Organisatie
Organisatie


© Stichting Stuurgroep Centrum